ARBELIMO@GMAIL.COM

  פקס: 03-9613550|נייד: 052-2503907 | 03-5711877 

תביעות תלמידים בפוליסת ביטוח לתאונות תלמידים


ע"פ חוק תלמידים מגיל גן עד לגיל 18 מבוטחים בפוליסות ביטוח לתאונות תלמידים .

 

חשוב לציין , שבפוליסות ביטוח אלה מכוסה התלמיד 24 שעות ביממה, גם אם אירוע התאונה התרחש בעת נפילה בבית .

 

לצורך קבלת הפיצוי יש להוכיח שנגרמה נכות (ישנם סייגים בפוליסה לנכויות מסוימות ) , לצורך קבלת הפיצוי אין צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו .

 

התיישנות בפוליסות ביטוח לתאונות תלמידים הינה 3 שנים


מרוץ ההתיישנות לקטינים מתחיל מגיל 18 .

בפוליסת ביטוח לתאונות תלמידים תקופת ההתיישנות לקטינים היא 3 שנים מירוץ ההתיישנות מתחיל מגיל 18 ,  דהיינו, אם התאונה אירעה עת היה התלמיד בגיל 5 , קמה לתלמיד הזכות לתבוע 3 שנים מיום הגיע הקטין לגיל 18 , דהיינו עד לגיל 21 .

 

תאונות תלמידים שהתרחשו בבית ספר

במידה והתאונה התרחשה עת התלמיד שהה בבית הספר , נניח, הוא החליק במדרגות לא בטיחותיות שבר את ידו ונותרה לו נכות רפואית צמיתה בת 10% .

 

בתאונה זו קמה לתלמיד הזכות לתבוע את חברת הביטוח בפוליסה לתאונות תלמידים ,  וכן לתבוע ברשלנות את משרד החינוך ו/או את העירייה בשל כך שהמדרגות לא היו בטיחותיות .

 

בעוד בפוליסות ביטוח לתאונות תלמידים אין צורך להוכיח רשלנות , בתביעה כנגד משרד החינוך והעירייה , ישנו צורך משפטי להוכיח שמשרד החינוך ו/או העירייה התרשלו בכך שהמדרגות בהן ירד התלמיד לא היו בטיחותיות .

 

במידה והתלמיד הצליח להוכיח את נושא הרשלנות בתביעה כנגד משרד החינוך ו/או העירייה הוא יקבל פיצוי נפרד ממשרד החינוך ו/או העירייה בגין הנכות שנותרה ובהתאם לקביעת בית המשפט.

 

לציין -  סכום הפיצוי שמתקבל בתביעה בפוליסות לתאונות תלמידים אינו בר קיזוז , דהיינו , לא ניתן לקזז את הסכום שהתקבל בתביעה לתאונות אישיות במידה והתלמיד תבע גם את משרד החינוך בגין הנפילה וזכה בסכום כלשהו.

 

 

תקופת ההתיישנות לקטין בתביעת נזיקין הינה 7 שנים


סעיף 10 לחוק ההתיישנות קובע שבחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע 18 שנים.

 

דהיינו מרוץ ההתיישנות של 7 שנים יחל עת הגיע הקטין לגיל 18 , דהיינו עד לגיל 25 . 

טואול - בניית אתרים