ARBELIMO@GMAIL.COM

  פקס: 03-9613550|נייד: 052-2503907 | 03-5711877 

הקדמה כללית לרשלנות רפואית 


בקליפת אגוז

 

" אין עושר כחיים בריאים "

 

לרפואה תפקיד מרכזי בשימור החיים ואיכות החיים.

החקיקה המודרנית והתפיסה המשפטית מעניקה זכויות יסוד שונות באשר לכבודו של האדם לשמירה על חייו , חירותו והאוטונומיה על גופו, המיושמים הלכה למעשה בחוקי יסוד כמו , חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

קבלת טיפול רפואי הינה זכות יסוד של כל אזרח במדינת ישראל בהתאם לחוק בריאות ממלכתי.

חוק זכויות החולה מסדיר את הזכות המהותית לקבלת טיפול רפואי ברמה נאותה.

חולה המקבל טיפול רפואי חייב לקבל מהרופא את המידע הדרוש כדי שיוכל הוא ובני משפחתו לקבל החלטות על גורל גופו.

 

במידה והנך חש כי נפגעו זכויותך לקבלת טיפול רפואי נאות ונגרמו לך פגיעה וסבל כתוצאה מטיפול רפואי רשלני או לחילופין נמנע ממך טיפול רפואי שגרם לך לנזק בריאותי, דע  כי  יש באפשרותך לקבל ייעוץ מקצועי והוגן .

 

דגשים לגבי התיישנות בתביעות רשלנות רפואית

כעקרון התיישנות ברשלנות רפואית הינה 7 שנים למעט מקרים מסוימים כמו הולדה בעוולה   בה תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים.

עורך דין המטפל בתיקי רשלנות רפואית ובקיא היטב בנבכי התקנות והחומר הרפואי המצוי בפניו ,  יכול לפעול ולהגיש את התביעה לבית המשפט גם אם חלפו 7 שנים מיום קרות האירוע  וזאת במידה ונסיבות אירוע הרשלנות מאפשרים זאת.

 

התיישנות ( קטינים מתחת לגיל 18 )

קטינים מתחת לגיל 18 תקופת ההתיישנות מסתיימת בגיל 25 , דהיינו 7 שנים לאחר גיל 18 , גם אם הרשלנות הייתה בגיל שנתיים , למעט מקרים חריגים ומסוימים.   


הפרוצדורה בהגשת תביעה ברשלנות רפואית

עם קבלת תיק לייצוג , מבוצע איסוף מקיף של החומר הרפואי , שכן , רק לאחר האיסוף הרפואי המלא וקריאת התיק הרפואי באופן פרטני , מתקבלת תמונה מלאה העוזרת לנווט את התביעה לכיוון הנכון .

 

על פי התקנות , על מנת להוכיח נזק שברפואה חובה לצרף חוות דעת רפואית בתחום הרלבנטי , שכן , בחוות הדעת מפרט המומחה מטעם התובע את הרשלנות הנטענת וכן את אחוזי הנכות שנותרו כתוצאה מהרשלנות . 

 

החומר הרפואי בצירוף מכתב מפורט לגבי הרשלנות הנטענת מועבר לרופא מומחה בתחום הרלבנטי לשם כתיבת חוות דעת רפואית שתפרט את הרשלנות ,   והן לצורך קביעת אחוזי הנכות שנותרו.

חוות הדעת מהווה נדבך חשוב ביותר להצלחת התביעה .


רשלנות רפואית בגניקולוגיה ומיילדות

 

כ- 35-40% מתיקי התביעות ברשלנות הרפואית הינם בתחום הגניקולוגיה והמיילדות .

התביעות בתחום הגניקולוגיה והמיילדות הינו תחום רחב , שכן , הרשלנות יכולה להתחיל כבר בטרימסטר הראשון וזאת במידה והיולדת לא נשלחה לבדיקות מעקב מתאימות בקופת חולים והמשכו בטיפול רשלני בחדר לידה ולאחר הלידה . 


רשלנות רפואית בתחום הנוירולוגיה נוירוכירורגיה רשלנות רפואית בתחום הקרדיאליניסיון רב ברשלנות רפואית בכל תחומי הרפואה:

גניקולוגיה ומיילדות , אורתופדיה , נוירולוגיה , נוירוכירורגיה , תסביב אשך

כירורגיה, מיקרוכירורגיה, פה ולסת, טיפולי שיניים ועוד...טואול - בניית אתרים