ARBELIMO@GMAIL.COM

  פקס: 03-9613550|נייד: 052-2503907 | 03-5711877 

תאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה או חלה במהלך עבודתו עקב עבודתו , קמה לו הזכות לתבוע פיצויים.

ניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי , את המעסיק במידה והייתה רשלנות , את חברת הביטוח בה מבוטח המעסיק , וכן ניתן לתבוע גורם שלישי שגרם לפגיעה .

 

במידה והתובע היה מבוטח בפוליסות שונות לאובדן כושר עבודה , ניתן לתבוע גם אותן.

 

פגיעה בעבודה

 

ביטוח לאומי מכיר בשני סוגים של פגיעות בעבודה :

א. תאונת עבודה .

ב. מחלת מקצוע .

 

הגדרת תאונת עבודה

 

" תאונה שארעה תוך כדי עבודה ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו " .

  דהיינו , על מנת שאירוע יוכר כתאונת עבודה עליו למלא אחר שלושה תנאים עיקריים :

א. האירוע הוא תאונה.

ב. תוך כדי עבודה .

ג. עקב העבודה .

 

סייג להכרה בתאונה כתאונת עבודה הינו כי הפגיעה נגרמה תוך ועקב העבודה. דהיינו צריך להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין התאונה או האירוע שאירע במהלך העבודה לבין הפגיעה.

 

במידה ומדובר במחלה שגרמה לעובד עקב העבודה , העובד צריך להוכיח שהמחלה או הפגיעה אירעה עקב העבודה או בגלל העבודה .   

 

תאונה בדרך לעבודה


תאונת עבודה תוכר גם אם התאונה או האירוע התרחשו בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה או בנסיעה בתפקיד במהלך העבודה , וזאת בתנאי שהוכח שאכן היה אירוע או תאונה , בכפוף לסייגים  הקבועים בחוק ובתקנות .  

 

תאונה דרכים שהינה תאונת עבודה

 

באם אירעה לעובד תאונת דרכים עת היה בדרכו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה , תאונת הדרכים הינה תאונת עבודה. ניתן לתבוע את הביטוח לאומי ואת חברת הביטוח שבטחה את הרכב בו נסע העובד , במידה והעובד היה הולך רגל ניתן לתבוע גם את חברת הביטוח בה בוטח הרכב הפוגע.

 

בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה , יש לנקוט במשנה זהירות עת מבקשים למנות לתובע מומחים רפואיים , שכן , במידה והתובע תבע במקביל הן את חברת הביטוח שבטחה את הרכב והן את הביטוח לאומי מתחיל מרוץ סמכויות בנוגע לחוות הדעת המשפטיות, שכן , אם העובד הספיק להיבדק בביטוח לאומי לצורך קביעת נכות ונקבעה לו נכות, קביעה זו היא שתקבע ותחייב את בית המשפט .

 

לכן , יש לנקוט במשנה זהירות ולהתייעץ עם עורך דין שבקיא בנבכי החוקים והתקנות הן של בתי המשפט והן של הביטוח לאומי , וזאת על מנת להתוות דרך לניהול התיק באופן היעיל ביותר .  

 

התיישנות בביטוח לאומי


כאשר מדובר בתאונת עבודה או אירוע מחלות שנגרמו עקב העבודה צריך למהר ולפנות לעורך דין מיד בסמוך לתאונה על מנת לטפל בתביעה כנגד הביטוח הלאומי , שכן , התקופה בה ניתן להגיש את התביעה לביטוח לאומי מוגבל לזמן קצר ובכפוף לסייגים .

 

דוגמה

עובד עבד כטכנאי מכונות בחברה והיה חשוף לרעש חזק שאינו עומד בתקנות . בהמשך ביצע התובע בדיקות תקופתיות והוא אובחן עם ירידה חדה בשמיעה וטנטון באוזן.

 

מדובר , כאמור בנכות שהינה תוצאה ישירה עקב חשיפה לרעש .

 

מיום שנודע לעובד על האבחון ששמיעתו נפגעה עליו להגיש את התביעה לביטוח לאומי תוך 12 חודשים .

במידה והעובד התעכב ולא הגיש את תביעתו לביטוח לאומי תוך 12 חודשים, ללא סיבה מוצדקת , ביטוח לאומי ידחה את תביעתו , והתביעה לא תוכר כתאונת עבודה .   

 

 

ייעוץ ראשוני חינם


על מנת למנוע טעויות קריטיות ועל מנת למנוע הפסד פיצוי כספי לעובד , מאפשר עו"ד ארבלי,  שבקיא בנבכי חוקי המל"ל לקבל ייעוץ טלפוני ראשוני חינם , וזאת על מנת שהעובד שנפגע יקבל הכוונה ייעוץ וייצוג הולם . 

טואול - בניית אתרים